Prachtige muziek en heerlijk diner voor het goede doel

Music Dinner 2018 zangeressen

De opbrengst van deze avond gaat naar twee goede doelen:

De opbrengst van deze avond gaat naar twee goede doelen:

Stichting met je hart in Dongen en De Grobbebollen in Rijen.

Wij citeren de Stichting met je hart:

Stichting Met je hart werkt in iedere gemeente samen met huisartsen, ouderenverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, pastors en buurtbewoners.

Dit is een intensief proces maar zorgt ervoor dat we juist ook die onzichtbare groep ouderen kunnen laten deelnemen in de samenleving. Onze zorgpartners hebben goed zicht op kwetsbare ouderen die met eenzaamheidsgevoelens kampen en weinig sociaal contact hebben. Ouderen worden de eerste keer door hun uitgenodigd om die eerste drempel weg te nemen. Al onze gasten worden persoonlijk uitgenodigd en het team van Met je hart neemt vervolgens persoonlijk contact met de oudere op om te overleggen over wensen en mogelijkheden. We bereiken een vergeten groep ouderen en nemen we alle mogelijke drempels voor sociaal contact weg. Voor meer informatie: https://www.metjehart.nl

Stichting de Grobbebollen in Rijen organiseert tweewekelijkse bijeenkomsten voor mensen met een beperking. Tijdens die bijeenkomsten worden door vrijwilligers activiteiten ontwikkeld voor deze deelnemers, er worden spelletjes gespeeld, handenarbeid wordt verricht en veel meer. Dit gaat al 40 jaar zo door, maar om alles te kunnen betalen zijn bijdragen van buiten heel erg nodig. De Lionsclub wil hieraan ook graag een bijdrage leveren aan deze sympathieke stichting, die fantastisch werk verricht. En dat geheel belangeloos.